Wanneer een
fles meer is
dan een fles

Evolutie heeft er voor gezorgd dat de natuur de beste ontwerpen heeft gemaakt, door zich telkens aan te passen. Voor het ontwerp van onze Ocean Bottle zijn we dan ook te rade gegaan bij de natuur.

BIOMIMICRY: modellen, systemen en elementen uit de natuur imiteren om complexe menselijke problemen op te lossen. Van het Oud-Grieks: bios (leven) en mimesis (imitatie).

Onze fles imiteert de structuur van plankton precies om de nodige hoeveelheid plastic te verminderen. Deze microscopische organismen bevinden zich aan de basis van de zeevoedselketen en zijn bijzonder gevoelig voor de gevolgen van vervuiling. Het lag dus voor de hand dat zij inspiratie gaven voor het design.

Dankzij de op plankton geïnspireerde kuiltjes kunnen we 15% minder plastic gebruiken dan in een volledig gladde fles, en toch zorgen voor de structuur en stabiliteit voor een praktisch design. De fles is immers niet ontworpen voor eenmalig gebruik. We hopen dat mensen ze zullen hervullen en er misschien zelfs andere toepassingen voor zullen vinden. We willen mensen inspireren om anders te gaan nadenken over plastic en de manier waarop we het gebruiken.